OverPage-0 52.jpeg

Onze zorgcoaches.

Bekijk de video

Zorgcoaches
Zorgcoaches

ZORGCOACHES:

Lies Bossuyt

Joke Bruyneel

Leerlingenbegeleiding 

Als leerlingen een probleem hebben met faalangst, pesten, orde en stiptheid, motivatie... kunnen ze rechtstreeks of via hun klassenleraar hulp vragen aan de leerlingenbegeleiding. Zij zullen - indien nodig samen met de directie en de CLB-medewerkers - zoeken naar een oplossing.

Sommige leerlingen hebben het moeilijker omdat ze dyslexie, ADHD of andere leerproblemen hebben. Om hen optimaal te begeleiden, stellen de mensen van de zorg - in overleg met de ouders, klassenleraren en vakleraren - indien vereist individuele begeleidingsplannen op.

Stap 1: LEER-coaching

Leren: hoe doen we dat?! Via diverse elementen proberen we het leren zo comfortabel mogelijk te maken.​

ONDERWERPEN:
 

 • de planningsagenda en de agenda op Smartschool;

 • leren begint in de klas;

 • opmaken van een goede studieplanning. Het evenwicht tussen lestijd - leertijd - vrije tijd;

 • de POST-IT & DO IT-methode;

 • belang van het herhalen;

 • leren uit onze fouten;

 • leer-WIJS: we nemen de studietips van alle vakken onder de loep.


 

Stap 2: LEEF-coaching & CompassMe

Met onze school werken we met een vakoverschrijdend instrument dat de groei van (ondernemers)competenties van jongeren in kaart kan brengen. De bedoeling is om deze competenties op een alternatieve manier te evalueren, d.w.z. niet met punten, niet met voldoendes of onvoldoendes, goed of slechts, droevige of blije smileys, maar met een positieve focus op groei en de acties die nodig zijn om te kunnen groeien. Hier Groeit Talent!​

CENTRAAL:
 

 • Het leerproces van de leerling
  Gemotiveerde leerlingen die op een positieve manier gestimuleerd worden zullen ook meer halen uit hun leerproces. De focus leggen op wat ze wél kunnen en waarin ze nog kunnen groeien en wat ze hiervoor zouden kunnen doen in plaats van vooral te zeggen wat niet lukt, daar willen wij voor gaan.

   

 • Het zelfbeeld van de leerling
  Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen die beter kunnen inschatten waar ze goed in zijn en wat ze graag doen, ook betere keuzes maken naar de toekomst toe. Niet allen wat beroepskeuzes betreft, maar ook de studiekeuze. Deze leerlingen zullen ook sterker in het leven staan.

 

Stap 3: OLC (OpenLeerCentrum)

Hier begeleiden we leerlingen op een positieve manier bij het organiseren, plannen en studeren. Deze aanpak werkt motiverend en ligt aan de basis van een groter zelfvertrouwen en betere studieresultaten. Het is een structurele ondersteuning die over een langere periode loopt. Het regelmatig studeren en plannen wordt op die manier een gewoonte. Dit gaat door na de lessen.