top of page
GoDaddyStudioPage-0(6)_edited.jpg

Leerlingenbegeleiding

Maak kennis met onze zorgcoaches.

Leerlingenbegeleiding

Onze leerlingenbegeleiding is er voor ALLE leerlingen. Elke leerling heeft een persoonlijke leraar-coach die samen met de leerling het leef-& leerproces opvolgt. Wij werken vooral preventief en willen de autonomie van de leerling vergroten zodat hun zelfvertrouwen kan groeien. We handelen vanuit een ‘Growth Mindset’.

We zetten hiervoor in op leer-& leefcoaching voor alle leerlingen. Wie meer ondersteuning nodig heeft wordt uitgenodigd voor het OpenLeerCentrum (OLC).

Als leerlingen een probleem hebben met faalangst, pesten, orde en stiptheid, motivatie... kunnen ze rechtstreeks of via hun klassenleraar-coach hulp vragen aan de leerlingenbegeleiding. Zij zullen - indien nodig samen met de directie en de CLB-medewerkers - zoeken naar een oplossing.

Sommige leerlingen hebben het moeilijker omdat ze dyslexie, ADHD of andere leerproblemen hebben. Om hen optimaal te ondersteunen zal de leerlingenbegeleiding - in overleg met de ouders, klassenleraren en vakleraren - indien van toepassing individuele begeleidingsplannen opstellen.

Zorgcoaches

Stap 1: LEER-coaching

​Leren: hoe doen we dat?! We begeleiden de leerlingen op verschillende manieren om hen inzicht te laten krijgen in de manier waarop zij het best tot leren komen.

ONDERWERPEN:

 • De planningsagenda en de agenda op Smartschool

 • Leren begint in de klas

 • Een goede studieplanning en het evenwicht tussen lestijd - leertijd - vrije tijd

 • De POST-IT & DO-IT methode

 • De TREK-JE-PLAN methode

 • Leer-WIJS: we nemen de studietips van alle vakken onder de loep

 • Growth & fixed mindset

 • Hoe werkt ons brein?

 • Analyse van eigen manier van leren en studeren

 • belang van het herhalen

 • leren uit onze fouten

 • ...

Stap 2: LEEF-coaching & Focus op Groei

Met onze school werken we met een vakoverschrijdend instrument dat de groei van competenties van jongeren in kaart kan brengen. We evalueren deze competenties niet met punten, niet met voldoendes of onvoldoendes, goed of slecht maar met een positieve focus op groei en de acties die nodig zijn om te kunnen groeien worden in overleg met de leraar-coach, het schoolteam en de ouders bepaald.

CENTRAAL:

 • Het leerproces van de leerling
  Gemotiveerde leerlingen die op een positieve manier gestimuleerd worden zullen ook meer halen uit hun leerproces. De focus leggen op wat ze wél kunnen en waarin ze nog kunnen groeien en wat ze hiervoor zouden kunnen doen in plaats van vooral te zeggen wat niet lukt, daar willen wij voor gaan.

 • Het zelfbeeld van de leerling
  Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen die beter kunnen inschatten waar ze goed in zijn en wat ze graag doen, ook betere keuzes maken naar de toekomst toe. Niet allen wat beroepskeuzes betreft, maar ook de studiekeuze. Deze leerlingen zullen ook sterker in het leven staan
   

Stap 3: OLC (OpenLeerCentrum)

Hier begeleiden we leerlingen op een positieve manier bij het organiseren, plannen en studeren. Deze aanpak werkt motiverend en ligt aan de basis van een meer zelfvertrouwen en betere studieresultaten. Het is een structurele ondersteuning die over een langere periode loopt. Het regelmatig studeren en plannen wordt op die manier een gewoonte. Dit gaat door na de lessen.

Bekijk hier de video

bottom of page