top of page
GoDaddyStudioPage-0(6)_edited.jpg

Tweede jaar - vanuit 2B

Ontdekkingstraject opstap Nederlands  (gele keuze)

Opstap Nederlands, iets voor jou?

STUDIEAANBOD

  • De Nederlandse taal is voor jou nog wat moeilijk

  • Je neemt op vraag van de school deel aan ‘Opstap Nederlands’

  • Je krijgt het Nederlands beter onder de knie

  • Je doet dit door te oefenen op lezen, schrijven, luisteren en nog veel meer…

  • Je kunt dankzij deze lessen de andere schoolvakken beter begrijpen en effectiever instuderen

 

Het ontdekkingstraject opstap Nederlands neemt 1 uur in beslag en kan je volgen in de gele keuze. Je kiest dus nog een tweede traject van 10 uren uit de groene keuzes. Je kan dit ontdekkingstraject kiezen als je ingeschreven bent voor 2B in de basisvorming.

Dit ontdekkingstraject wordt vanaf schooljaar 2024-2025 vervangen door 1 uur extra Nederlands voor alle leerlingen in de basisvorming. 

opstap nederlands.png
bottom of page